TRAKTOR - MOTOR PREŠOV

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Šebastovská 23 
080 06 Prešov

Slovenská republika

Telefón:

+421 51/7764 639,

+421 51/7481 831

+421 51/7481 832,

Fax:

+421 51/7767 018


e-mail:

traktormotor@traktormotor.sk

 

webová adresa:

www.traktormotor.sk

kontaktné osoby:

Ing. Milan Hvizda                                                 

telefón:                                                                  

+421 905 646 324,                                      

mail:                                                                                                                     

Milan.Hvizda@gmail.com

 

e-mailová adresa *:
Meno a priezvisko *:
Telefón:
Mám záujem o služby:
Ďalšie poznámky *:
Vyriešte tento matematický problém  + *