TRAKTOR - MOTOR PREŠOV

mapkanew

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Šebastovská 23 
080 06 Prešov

Slovenská republika

Telefón:

+421 51/7764 639,

+421 51/7767 018,

+421 51/7481 832,

Fax:

+421 51/7481 831
e-mail:

traktormotor@traktormotor.sk

 

webová adresa:

www.traktormotor.sk

 

kontaktné osoby:

                                                 Ing. Milan Hvizda                                                  Jozef Kozák

                                                 telefón:                                                                  telefón:

                                                 +421 905 646 324,                                      +421 905 157 616,

                                                 mail:                                                                                                                     

                                                 Milan.Hvizda@gmail.com

 

 

 

e-mailová adresa *:
Meno a priezvisko *:
Telefón:
Mám záujem o služby:
Ďalšie poznámky *:
Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  + *