história

História firmy Traktor - Motor.

    Vznik firmy Taktor - Motor na slovenskom trhu sa spája s rokmi 1993 - 1994. Cieľom založenia firmy bolo zlepšenie disribúcie a predaja náhradných dielov pre dieslové motory výrobnej firmy Martin Diesel a.s., čo sa v konečnom dôsledku podarilo. V tom období firma Martin Diesel a.s. vytvorila desať obchodných stredísk v Slovenskej republike a Českej republike. Na východnom Slovensku sa vytvorili dve strediská, z toho jedno stredisko predstavuje firma Traktor - Motor v Prešove - Nižnej Šebastovej. Dieslove motory uvedeného výrobcu na nachádzajú najmä v poľnohospodárskych a lesných traktoroch a taktiež tvoria hlavnú súčasť rôznych stavebných a iných strojov.

 

    Firma Traktor - Motor neskôr rozšírila svoj predaj o prevodovky a rozvodovky na traktory a malotraktory Agzat a malú poľnohospodársku techniku, ktorých výrobcom boli Považské Strojárne a.s. V súčasnosti firma predáva náhradné diely aj na ostatnú poľnohospodársku techniku, ako sú pluhy, žacie kosačky najmä od českých výrobcov.

 

    Fungovaniu firmy napomáha aj vhodná poloha, akou je mesto Prešov, kde sa stretávajú cesty vedúce zo severu na juh a z východu na západ.

Prihlásenie