o firme

...už viac ako štvrťstoročie s Vami.

 

    Firma TRAKTOR-MOTOR vznikla 1.3.1994 a jej sídlom je kaštieľ v Nižnej Šebastovej na ulici Šebastovská 23, predtým Vranovská. Spočiatku stačilo firme len niekoľko miestností, dnes už využíva väčšiu časť kaštieľa.

Organizačná štruktúra firmy:

Ing. Milan Hvizda, Owner (Majiteľ), telefón (mobile phone): +421 905 646 324, email: milan.hvizda@gmail.com

Ing. Eva Hvizdová, PhD., Head of Sales and Marketing Department (Vedúca Predajného a Marketingového Oddelenia), telefón (mobile phone):+421 948 116 348 email: ehvizdova@gmail.com

Prihlásenie